Επισκευή - Αλλαγή πλήκτρων του iPhone

Αυξομείωσης έντασης ήχου, σίγασης, κεντρικού πλήκτρου και έναυσης
 

Επισκευή - Αλλαγή πλήκτρων του iPhone

 

Οι επισκευές πλήκτρων είναι:

  • Αλλαγή ή επισκευή μπροστινού  κεντρικού πλήκτρου  (Home Button)
  • Αλλαγή ή επισκευή πλήκτρου ανοίγματος –κλεισίματος   (Power on- of)
  • Αλλαγή ή επισκευή  πλήκτρου αυξομείωσης έντασης ήχου  (Volume + /-)
  • Αλλαγή ή επισκευή  διακόπτη άμεσης σίγασης της συσκευής  (Mute)

Οι συσκευές που αναλαμβάνουμε είναι:
iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S iPhone 5

 

 

*Στις περισσότερες περιπτώσεις και εφόσον έχουμε διαθεσιμότητα ανταλλακτικών οι επισκευές αυτές χρειάζονται λιγότερο από μια ώρα.
*Θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού.