Ομιλία και ακουστική του iPhone.

Αλλαγή - επισκευή  μικροφώνου μεγαφώνου και ακουστικού.

 

 

 

 

 

 

Μια συνηθισμένη περίπτωση είναι η βλάβη των ήχων του iphone (μικρόφωνο μεγάφωνο ακουστικό) , που δημιουργούνται  από πτώση , υγρασία  ή υπερβολική  χρήση φυσική φθορά.
Επισκευάζουμε η αλλάζουμε το εξάρτημα με γνήσιο ανταλλακτικό OEM και η συσκευή σας επανέρχεται στη αρχική κατάσταση .

Οι συνηθισμένες περιπτώσεις είναι:

  • Δεν ακούμε το συνομιλητή
  • Δεν μας ακούει ο συνομιλητής
  • Δεν λειτούργει η ανοικτή ακρόαση
  • Δεν ακούμε το κουδούνι
  • Δεν παίζει μουσική από το ηχείο
  • Δεν μπορούμε να ηχογραφήσουμε
  • Δεν ακούμε την ηχογράφηση

*Σε πολλές από τις παραπάνω περιπτώσεις  οφείλεται σε άλλες αίτιες
όπως  επαφές  motherboard   κτλ.
Αν δεν είσαι σίγουροι για τη βλάβη καλό θα είναι να γίνει  πρώτα διάγνωση από τεχνικό μας και έπειτα να προβούμε σε αντικατάσταση ή επισκευή .

*Στις περισσότερες περιπτώσεις και εφόσον έχουμε διαθεσιμότητα ανταλλακτικών οι επισκευές αυτές χρειάζονται λιγότερο από μια ώρα.
*Θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού.