Επισκευή σταθερών και φορητών υπολόγισαν Apple Mac

Επισκευή συντήρηση και πλήρη τεχνική υποστήριξη σε hardware και software όλων των υπολογιστών παλιών και νέων μοντελον Apple.